Čtenářské dílny

Škola získala dotaci z MŠMT v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 počáteční vzdělávání, Operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost„ ve výši 503 884,- Kč pro realizaci šablon: 1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti. 2. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.

Čtenářské dílny budou realizovány na 1. stupni ZŠ ve 2. – 5.ročníku. Zahraničně jazykový pobyt je určen pro žáky 2. stupně a navštíví Velkou Británii a Spolkovou republiku Německo.