Školská rada

Za zařizovatele:

Mgr. Zbyněk Syrovátka
Ing. Leopold Písek
Ing. Miloslav Šverdík

Za rodiče:

Ing. Vendula Juptnerová
Jana Valečková
Iveta Dvořáková

Za zaměstnance:

Mgr. Zdeňka Nováková – předseda ŠR
Mgr. Marcela Novotná
Mgr. Dagmar Bršťáková